ایرانیان جهان
کردستان بە لحاظ شاخص‌های اقتصادی عقب است
پنجشنبه 4 خرداد 1402 - 19:19:54
ایرانیان جهان - ایسنا/کردستان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، کردستان را بە لحاظ شاخص‌های توسعەای عقب‌تر از سایر استان‌های کشور توصیف کرد.
محمد مشیرپناهی امروز (٤خرداد) در جریان نشست وزیر اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی استان کردستان، اظهار کرد: متاسفانە استان کردستان با همە ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود، بە لحاظ شاخص توسعەای عقب است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی عنوان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی نشان از رویکرد دولت سیزدهم و وزارت برای توسعە اقتصادی استان‌ها و استفادە از ظرفیت همە استان‌ها برای توسعە کشور است.
مشیر پناهی بیان کرد: وجود شاخص‌های توسعە در برخی استان‌های کشور نشان از سرمایەگذاری دولتی در گذشتە بودە است؛ لذا استان کردستان با همە ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود از شاخص‌های توسعەای بی بهرە بودە است.
بە گفتە وی، امروزە نگاە دولت بە کردستان نگاە ویژە و توجە بە ظرفیت‌های استان کردستان است.
انتهای پیام

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1026190/کردستان-بە-لحاظ-شاخص‌های-اقتصادی-عقب-است
بستن   چاپ