ایرانیان جهان
سخنگوی صنعت برق: بعد از تابستان برنامه صادرات برق به 3 کشور را داریم
دوشنبه 27 شهريور 1402 - 19:00:04
ایرانیان جهان - نوداقتصادی / مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر از سه کشور امکان واردات برق و به سه کشور امکان صادرات برق را داریم. برنامه اصلی وزارت نیرو استفاده از ظرفیت‌های کشور در زمان حداقل مصرف است. بعد از تابستان برنامه صادرات برق به عراق، افغانستان و پاکستان را داریم.

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1066479/سخنگوی-صنعت-برق--بعد-از-تابستان-برنامه-صادرات-برق-به-3-کشور-را-داریم
بستن   چاپ