ایرانیان جهان
کیفی‌سازی گازوئیل در پالایشگاه اصفهان
شنبه 8 مهر 1402 - 09:49:00
ایرانیان جهان - صدا و سیما / کیفی‌سازی گازوئیل در پالایشگاه اصفهان؛ این گزارش را ببینید.

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1069553/کیفی‌سازی-گازوئیل-در-پالایشگاه-اصفهان
بستن   چاپ