ایرانیان جهان
تعداد هواپیماهای فعال چقدر است؟
يکشنبه 22 بهمن 1402 - 14:16:46
ایرانیان جهان - تسنیم / آمار سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد تعداد هواپیماهای فعال و زمین‌گیر ناوگان هوایی مسافری 344 فروند است و ماهان با 67 فروند بیشترین هواپیما را در اختیار دارد.
بر اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری در سال 1401 با احتساب هواپیماهای زمین‌گیر، ناوگان هوایی مسافری کشور دارای 344 فروند انواع هواپیما بوده است.
در بین شرکت‌های هواپیمایی ماهان با 67 فروند،‌بیشترین هواپیما را در ناوگان خود دارد. پس از این شرکت، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد ؛ هما 55 فروند هواپیمای فعال و زمین‌گیر در ناوگان خود دارد.
تعداد هواپیماهای هواپیمایی آسمان 38 فروند است که از این تعداد 19 فروند فوکر است. هواپیمایی کیش‌ایر، ایران ایرتور، تابان و کاسپین نیز به‌ترتیب 12، 12، 7 و 10 فروند هواپیمای فعال و زمین‌گیر در ناوگان هوایی خود دارند.
همچنین تعداد هواپیماهای کارون، زاگرس،‌ پویاایر، معراج، آتا و قشم‌ایر به تریتب 13، 17، 10، 9، 17 و 20 فروند بوده است.
شرکت‌های هواپیمایی اروان، وارش و چابهار نیز به ترتیب 2، 7 و 4 فروند هواپیمای زمین‌گیر و فعال دارند.
بازار

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111171/تعداد-هواپیماهای-فعال-چقدر-است؟
بستن   چاپ