ایرانیان جهان
چراغ سبز کنگره آمریکا برای فروش جنگنده‌های اف 16 به ترکیه
يکشنبه 22 بهمن 1402 - 14:52:03
ایرانیان جهان - مهر / کنگره آمریکا با عدم جلوگیری از اجرای قرارداد فروش 40 فروند جنگنده اف- 16 به ترکیه و نوسازی 79 جنگنده دیگر، راه را برای دولت آمریکا در تحقق این قرارداد هموار کرد.
به نقل از آناتولی، مدت‌زمان بررسی نامه رسمی ارسالی از سوی دولت آمریکا به کنگره این کشور جهت بررسی قرارداد فروش جنگنده‌های اف- 16 به ترکیه بدون مخالفت کنگره با این موضوع به پایان رسید.
با اتمام مدت 15 روزه بررسی این نامه رسمی و عدم جلوگیری کنگره آمریکا از اجرای این قرارداد، مهمترین مرحله قرارداد فروش 40 فروند جنگنده اف- 16 به ترکیه سپری شد.
در این میان تنها سناتور راند پاول نماینده ایالت کنتاکی به این قرارداد اعتراض داشت، اما کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اقدام قانونی‌ای را در راستای این اعتراض پیش نبُرد.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و کمیته امور خارجی کنگره آمریکا حق دارند قراردادهای فروش تسلیحات به کشورهای خارجی را بررسی و از انجام آن جلوگیری کنند، اما این 2 کمیته با صدور بیانیه‌هایی جداگانه با قرارداد فروش جنگنده‌های اف- 16 به ترکیه موافقت کردند.
سفیر آمریکا در آنکارا در واکنش به موافقت کنگره این کشور با اجرای قرارداد فروش 40 فروند جنگنده اف- 16 به ترکیه و نوسازی 79 جنگنده اف- 16 دیگر این کشور، این قرارداد را «گامی بزرگ و رو به جلو» توصیف کرد.
بازار

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111178/چراغ-سبز-کنگره-آمریکا-برای-فروش-جنگنده‌های-اف-16-به-ترکیه
بستن   چاپ