ایرانیان جهان
گسترش جنگ درخاورمیانه می‌تواند زیان‌های اقتصادی جهانی را تشدید کند
يکشنبه 22 بهمن 1402 - 16:45:38
ایرانیان جهان - صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تاثیرات منفی گسترش نزاع در خاورمیانه می‌تواند گستره جهانی داشته باشد.
به گزارش مهر به نقل از الجزیره، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که تاثیر نزاع در خاورمیانه در افزایش قیمت حمل‌ونقل و کاهش عبور و مرور در دریای سرخ بروز یافته است.
این نهاد مالی بین‌المللی تاکید کرد: گسترش گستره جنگ در خاورمیانه می‌تواند تشدید زیان‌های اقتصادی در سطح جهانی را در پی داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول بیان کرد: نزاع در خاورمیانه روی گردشگری کشور‌های مجاور اثر می‌گذارد. ما تاثیرات مالی را از نزدیک تحت نظارت داریم.

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111197/گسترش-جنگ-درخاورمیانه-می‌تواند-زیان‌های-اقتصادی-جهانی-را-تشدید-کند
بستن   چاپ