ایرانیان جهان
منطقه 17 به استقبال از بهار رفت
يکشنبه 22 بهمن 1402 - 22:18:53
ایرانیان جهان - شهرداری منطقه 17 با ایمن‌سازی و بازپیرایی بوستان‌های منطقه، به استقبال بهار 1403 رفته‌است.

دریافت 9 MB

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111285/منطقه-17-به-استقبال-از-بهار-رفت
بستن   چاپ