ایرانیان جهان
تیراندازی نظامیان صهیونیست به جوان فلسطینی
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 12:06:15
ایرانیان جهان - تسنیم /نظامیان صهیونیست به سوی یک جوان فلسطینی در بخش قدیمی شهر قدس تیر اندازی کردند. نیروهای اسرائیلی به بهانه تلاش این جوان برای حمله به نظامیان صهیونیست وی را به شهادت رساندند.

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111425/تیراندازی-نظامیان-صهیونیست-به-جوان-فلسطینی
بستن   چاپ