ایرانیان جهان
موضوع آمریکا تا اطلاع ثانوی برای ایران فرصت‌افزا نیست
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 15:02:06
ایرانیان جهان - به گزارش خبرگزاری مهر، «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار مطلبی منتسب به خود در فضای مجازی در خصوص تأثیر انتخاب ترامپ بر شرایط ایران، گفت: انتخاب گزینشی جمله‌ای در راستای ایجاد اضطراب عمومی در کشور از سخنان بنده در یک نشست تخصصی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام گرفته است که اثری جز بازی با روح و روان مردم ندارد در شرایطی که کشور و مردم نیاز به آرامش و امیدآفرینی دارند.
نگاهداری افزود: منطق بحث و محورهای مورد تأکید بنده در این نشست موارد ذیل بوده است؛
1- ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم که در لحظه آبستن شوک و تهدیدات خارجی است و افزایش ذخایر ارزی در این شرایط اهمیت راهبردی دارد و نیازمند تحول و ابتکار جدیدی هستیم.
2- برای رشد سریع اقتصادی، بخش صنعت و انرژی، جایگاه ویژه ای دارند و بخش کشاورزی و خدمات در شرایط فعلی ظرفیت بالایی ندارند.
3- انتخابات آمریکا چه ترامپ پیروز شود و چه بایدن، هر کدام اثرات خود را برای ایران دارد و کلاً موضوع آمریکا تا اطلاع ثانوی برای ایران فرصت افزا نیست.
4- ابتکار و تحول فرصت آفرین با توجه به ظرفیت بالای توان صنعتی کشور و جهت گیری کشورهای عربی و آسیای میانه به سمت صنعتی شدن باید متمرکز بر تبدیل شدن ایران به راهبر زنجیره‌های ارزش افزوده صنعتی منطقه باشد و باید به سمت پیمان‌های امنیتی از طریق تقویت تولید صنعتی با مشارکت این کشورها حرکت کنیم.
5- در انتها نیز لوازم تحقق این راهبری صنعتی را برشمرده ام. حال تحریف هدف اصلی این سخنان در راستای ارائه چشم انداز صنعتی امید بخش و انتخاب مغرضانه و گزینشی آن برای ایجاد اضطراب عمومی در صورت انتخاب ترامپ را، بنده چیزی جز ظلم به مردم عزیز و خیانت به کشور با هر هدف سخیف اقتصادی یا سیاسی که انجام گرفته باشد، نمی دانم، در حالی که کشور در شرایط فعلی نیاز به آرامش و امیدآفرینی و ایجاد تصویر مثبت از آینده دارد.
کد خبر 6022106

ایرانیان جهان


http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111473/موضوع-آمریکا-تا-اطلاع-ثانوی-برای-ایران-فرصت‌افزا-نیست
بستن   چاپ