ایرانیان جهان
مصرف گاز به 503 میلیون مترمکعب کاهش یافت
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 15:02:41
ایرانیان جهان - صدا و سیما /مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور گفت: در 24 ساعت گذشته میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به حدود 503 میلیون مترمکعب رسیده است.
«سعید عقلی» با اشاره به افزایش تدریجی دما در سراسر کشور گفت: در 24 ساعت گذشته میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده از 530 میلیون متر مکعب به حدود 503 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی افزود: بیش از 60 درصد گاز تولیدی کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده است.
مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور گفت: با ورود جبهه هوای سرد از اواخر هفته جاری به کشور، پیش بینی می‌شود مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده حدود 60 میلیون مترمکعب افزایش یابد و به حدود 560 میلیون مترمکعب برسد.
بازار

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111476/مصرف-گاز-به-503-میلیون-مترمکعب-کاهش-یافت
بستن   چاپ