ایرانیان جهان
چرا حمله ارتش اسرائیل به رفح می‌تواند یک فاجعه انسانی بیافریند؟
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 17:14:21
ایرانیان جهان - الجزیره / چرا حمله ارتش اسرائیل به منطقه رفح در جنوب غزه می‌تواند یک فاجعه انسانی بیافریند؟

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111533/چرا-حمله-ارتش-اسرائیل-به-رفح-می‌تواند-یک-فاجعه-انسانی-بیافریند؟
بستن   چاپ