ایرانیان جهان
سامانه قانون بهبود محیط کسب و کار فعال شده است
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 18:03:14
ایرانیان جهان -

ایرانیان جهان

علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ، درباره قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت:12 سالپس از تصویب این قانون، حدود 2 سال پیش، اصلاحاتی در آن انجام شد؛ از جمله، ماده 30 این قانون که تدابیر جدیدتری، پیش‌بینی کرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، قبل از لازم‌الاجرا شدن مقررات، باید اطلاع‌رسانی شود.
با تدابیر شدیدتر در ماده 30 این قانون، اعلام شد که نخست، همه مقررات اقتصادی در یک سامانه، اطلاع‌رسانی و 15 روز پس از آن، لازم‌الاجرا شود.
بهادری جهرمی گفت: دولت در کمتر از 2 سال پس از اجرای این قانون، آیین‌نامه ماده 30 آن را تصویب کرد که در آن، ماده 24 نیز پیش‌بینی شده است.
سخنگوی دولت در پایان، اظهار داشت: این قانون 12 سال بر زمین مانده، الحمدالله از اردیبهشت سال 1402 اجرایی شد؛ سامانه آن نیز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فعال شده است و مقررات اقتصادی، اگر در این سامانه ثبت نشود و 15 روز از آن نگذرد، لازم‌الاجرا نمی‌شود.

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1111540/سامانه-قانون-بهبود-محیط-کسب-و-کار-فعال-شده-است
بستن   چاپ