ایرانیان جهان
حضور چشمگیر دانمارکی‌ها برای همبستگی با فلسطین
يکشنبه 12 فروردين 1403 - 11:46:19
ایرانیان جهان - ایرانیک/ حضور چشمگیر دانمارکی‌ها برای همبستگی با فلسطین و سر دادن شعارهایی علیه اسرائیل را میبینید.

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/1122567/حضور-چشمگیر-دانمارکی‌ها-برای-همبستگی-با-فلسطین
بستن   چاپ