ایرانیان جهان
آتش سوزی جنگل در استرالیا
جمعه 17 بهمن 1399 - 12:45:21 PM
ایرانیان جهان-وقوع آتش سوزی جنگلی در شهر پرت استرالیا موجب شد بیش از 70 خانه تخریب شده و انتظار می رود آتش سوزی برای روزها ادامه داشته باشد.

http://www.ilandnews.ir/Fa/News/221351/آتش-سوزی-جنگل-در-استرالیا
بستن   چاپ