ایرانیان جهان
تماس شبانه مردم سوئد با کلیساها
پنجشنبه 28 فروردین 1399 - 9:26:17 AM
ایرانیان جهان-ویروس کرونا بر تمام زمینه های مختلف زندگی مردم تاثیر گذاشته است. بسیاری از محیط های کار تعطیل شده و شمار زیادی از مردم بیکار شده اند، تعداد زیادی نیز مجبور به ماندن در خانه هایشان شده و حتی امکان رفتن به فروشگاه ها و خرید مواد مورد نیاز خود را هم ندارند.
به گزارش رادیو سوئد، در کنار تمام این تاثیرات، ویروس کرونا بر میزان تماس مردم با کلیساها نیز تاثیر گذاشته و آن را افزایش داده است. یکی از دلایل این افزایش نگرانی و ترس برخی از مردم عنوان شده است. به گفته نینا ساگووینتر، از مسؤولان اداری کلیسای سوئد، میزان تماس برای گفت وگو با کشیشان کشیک شب در سه ماهه گذشته به شدت افزایش داشته است. بیشتر این گفت وگوها نیز در مورد کرونا و نگرانی و تنهایی مردم بوده است.
او می گوید کشیشان موظف به حفظ اسرار هستند و بدون بیان جزییات، تنها از موضوعات گفت وگوهای مردم با یکدیگر حرف می زنند. کشیک شبانه کشیش ها از ساعت 9 شب تا یک بامداد است و در شرایط کنونی هر شب بیش از صد تماس با آنها گرفته می شود که به گفته نینا ساگووینتر، امکان پاسخگویی به تمام آنها را ندارند و به این منظور بر تعداد کشیشان و نیز مدت گفت وگو افزوده اند.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/143787/تماس-شبانه-مردم-سوئد-با-کلیساها
بستن   چاپ