ایرانیان جهان
تمدید 6 ماهه کنترل مرزهای سوئد
شنبه 13 اردیبهشت 1399 - 10:33:52 AM
ایرانیان جهان-دولت سوئد تصمیم گرفته است کنترل های مرزی را تا شش ماه دیگر تمدید کند. دلیل این تصمیم، ارزیابی دولت از وجود تهدیدهایی علیه نظم و امنیت این کشور است.
به گزارش رادیو سوئد، این کنترل تا 11 نوامبر 2020 در مرزهای داخلی کشور، منطبق با قانون مشترک اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت.
به نظر میکائل دام بری، وزیر کشور سوئد، تهدیدهای تروریستی علیه این کشور براساس ارزیابی سپو، پلیس امنیتی کاهش نیافته و حتی احتمال افزایش نیز دارد و یک کنترل مرزی می تواند به کشف تروریست ها و جلوگیری ازعملیات تروریستی احتمالی
کمک کند.
او به وجود کمبودهایی در کنترل مرزهای خارجی اطراف کشورهای عضو قرارداد شنگن نیز اشاره می کند.
برخی کشورهای عضو این قرارداد مانند آلمان، اتریش، نروژ و دانمارک نیز تصمیم گرفته اند تا مادامی که خطر عملیات تروریستی علیه نظم و امنیت عمومی آنها وجود دارد، به تبعیت از سوئد، کنترل مرزهای داخلی خود را موقت تمدید کنند.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/149421/تمدید-6-ماهه-کنترل-مرزهای-سوئد
بستن   چاپ