ایرانیان جهان
درخواست مقام دینی سوئد برای خویشتنداری مسلمانان
یکشنبه 23 شهریور 1399 - 12:24:58 PM
ایرانیان جهان-به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری alkompis.se ، «حسین فرح» امام جماعت مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی رینکبی از مسلمانان منطقه «یاروا» واقع در غرب استکهلم خواست در برخورد با اقدامات احتمالی «راسموسن پالودان» افراط گرای دانمارکی برای قرآن سوزی در برخی مناطق استکهلم خویشتندار باشند.
خبرگزاری سوئد به نقل از حسین فرح تصریح کرد: قابل قبول نیست که آنچه در مالمو اتفاق افتاد در استکهلم نیز روی دهد.
علی رغم این که پلیس از اعطای مجوز به پالودان برای برگزاری تجمع گستاخانه قرآن سوزی در پنج منطقه این استکهلم خودداری کرده، اما بیم آن می رود او این تجمعات را برگزار کند؛ امری که نگرانی ساکنان منطقه یاروا و دیگر مناطق را به همراه داشته است.
امام مسجد رینکبی با اشاره به اهداف سیاسی پالودان از ایجاد خشونت میان مردم، تصریح کرد: قرآن برای همه ما مهم است اما جامعه مدنی دست به دست پلیس و مقامات داده اند تا مانع دستیابی این فرد به اهداف خود شوند.
شهر مالم سوئد روز جمعه، هفتم شهریور ماه، شاهد ناآرامی های خشونت بار و گسترده ای در اعتراض به اهانت راست گرایان افراطی به قرآن کریم بود.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/181114/درخواست-مقام-دینی-سوئد-برای-خویشتنداری-مسلمانان
بستن   چاپ