ایرانیان جهان
غرب سوئد در تسخیر چین و ترس سوئدی ها
دوشنبه 24 شهریور 1399 - 12:31:21 PM
ایرانیان جهان- از حدود دو سال پیش روابط چین و سوئد وارد مرحله تازه ای از فراز و فرود شده است. از یک سو سوئدی‌ها نمی‌توانند از سرمایه گذاری‌های جذاب چین صرف نظر کنند و از سوی دیگر به شدت نگران عواقب سیاسی و امنیتی سرمایه گذاری‌های آن‌ها هستند.

به رغم همه چالش های سیاسی میان دو کشور، نفوذ اقتصادی و سرمایه گذاری‌های چین در سوئد، فعلا به راه خود ادامه می دهد. در گزارش مفصل روزنامه اکسپرسن با عنوان «چگونه چین بر بخش بزرگی از غرب سوئد مسلط شد» نوشته شده است:

 خرید شرکت های سوئدی توسط چینی‌ها از سال 2014 رشد زیادی داشته است. در حال حاضر اکثریت سهام 51 شرکت سوئدی در اختیار چین است. در 14 شرکت نیز سهام اقلیت را دارد. یک سوم از این شرکت ها در غرب سوئد قرار دارند که بزرگترین آن، ولوو است. در سال 2018 بخشی از سهام شرکت ماشین‌های سنگین ولوو به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون یورو به شرکت جیلی فروخته شد. همه سهام شرکت خودروسازی (خودروهای سبک) ولوو نیز در سال 2010 به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون یورو به جیلی فروخته شده بود.نوع خریدها و سرمایه گذاری‌های چین، موجب پرسش های امنیتی شده است. چین اقدام به سرمایه گذاری در حوزه‌های حساس و زیر ساختی مانند خودرو سازی، دارویی، بیوتکنولوژی، زمین شناسی، انرژی و شرکت های با فناوری پیشرفته کرده است. موضوع حساسیت برانگیز این است که نمی‌توان میان شرکت های دولتی و خصوصی چین تمایز قایل شد. حتی شرکت های کاملا خصوصی هم باید مطیع حزب کمونیست باشند.

علیرغم همه ابراز نگرانی‌ها، موسسه مطالعاتی FOI اعتراف می‌کند برخی از شرکت های سوئدی از سرمایه گذاری چینی سود زیادی بردند. از جمله شرکت خودروسازی ولوو که در دوران مالکیت شرکت آمریکایی فورد، دچار بحران شده بود، با خرید چینی‌ها، کاملا متحول شده و اکنون وضع بسیار خوبی دارد.

سوئد آزمایشگاه چین شده است

به هر حال، نمی‌توان نادیده گرفت که چین بزرگترین شریک بازرگانی سوئد در آسیا و هشتمین در دنیا است. سال گذشته صادرات سوئد به چین 7.6 میلیارد یورو و واردات از چین به 8.7 میلیارد یورو رسید. شرکت های چینی با این که در مقایسه با دیگر کشورها، تازه وارد هستند ولی بیشترین کارآفرینی را در غرب سوئد به ویژه در منطقه مهم گوتنبرگ داشته اند. امروز اشتغال هزاران سوئدی در غرب کشور (منطقه گوتنبرگ) به سرمایه گذاری‌های چین وابستگی دارد.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/181393/غرب-سوئد-در-تسخیر-چین-و-ترس-سوئدی-ها
بستن   چاپ