ایرانیان جهان
مدیریت واکسیناسیون کرونا در استرالیا با گوشی‌های هوشمند
سه شنبه 21 بهمن 1399 - 12:08:13 PM
ایرانیان جهان-
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، به گفته استوارت رابرت وزیر خدمات دولتی در استرالیا با استفاده از فناوری‌های قابل دسترس بر روی گوشی‌های هوشمند سوابق تزریق واکسن به افراد مختلف به صورت دیجیتالی ذخیره می‌شود و البته این امر به معنای عدم نگهداری سوابق مذکور به صورت کاغذی نیست.

به گفته وی تمامی افراد می‌توانند تاییدیه های دیجیتال تزریق واکسن را بر روی گوشی‌های هوشمند خود دریافت و ذخیره کنند و با توجه به استفاده حدود 89 درصد از مردم استرالیا از گوشی‌های هوشمند این روش بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود و افزایش اعتماد عمومی را نیز در پی خواهد داشت.

این مقام استرالیایی معتقد است با استفاده از گواهی‌های دیجیتال صدور واکسن که برای افراد دارای ویزای این کشور نیز در دسترس خواهد بود، می‌توان روند تزریق واکسن را نیز تسریع کرده و این کار را تا پایان ماه اکتبر به پایان رساند. این خدمات از طریق اپلیکیشن‌های Medicare و myGovارائه می‌شود.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/222426/مدیریت-واکسیناسیون-کرونا-در-استرالیا-با-گوشی‌های-هوشمند
بستن   چاپ