ایرانیان جهان
برگزاری رایزنی‌های سیاسی قزاقستان و استرالیا
شنبه 28 فروردین 1400 - 11:21:09 AM
ایرانیان جهان-

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، رایزنی‌های سیاسی قزاقستان و استرالیا به صورت آنلاین برگزار شد.

ریاست هیئت قزاقی در این مذاکرات را «نورگالی آریستانف» مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه قزاقستان و ریاست طرف مقابل را «هنری کائون» معاون وزیر امور خارجه استرالیا بر عهده داشتند.

در جریان این رایزنی‌های سیاسی وضعیت و دورنمای توسعه روابط دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین بر اهمیت گام‌های عملی برای گسترش و تعمیق بیشتر همکاری در قالب‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین تقویت گفت‌وگوی سیاسی، روابط تجاری و اقتصادی و ایجاد همکاری‌های سرمایه گذاری تاکید کردند.


http://www.ilandnews.ir/fa/News/239789/برگزاری-رایزنی‌های-سیاسی-قزاقستان-و-استرالیا
بستن   چاپ