ایرانیان جهان
سرمقاله صبح نو/ سیاست داخلی، گروگان سیاست خارجی
سه شنبه 7 ارديبهشت 1400 - 09:40:48
ایرانیان جهان - صبح نو / « سیاست داخلی، گروگان سیاست خارجی » عنوان سرمقاله روزنامه صبح نو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در کنار تمام آسیب‌هایی که مصاحبه ظریف برای منافع ملی داشت به‌صورت عیان، شدت وابستگی سیاست داخلی به سیاست خارجی در نگرش و جهت‌گیری تیم سیاسی دولت، 
را نشان داد. در این سال‌ها، مساله هسته‌ای بهانه‌ای برای اعتدالیون ایجاد کرد که سیاست داخلی و اقتصاد را گروگان بگیرند و به‌عنوان ابزاری برای تقویت و توسعه قدرت خود مورد استفاده قرار دهند. دقیقا شبیه اقدامی که ازسوی این طیف سیاسی در انتخابات‌ 92 ، 94 و 96 صورت گرفت و سیاست خارجی و منافع ملی را در حد منافع حزبی پایین آورد. این نگاه ابزاری به سیاست خارجی گرچه لباس کارشناسی و منفعت ملی در ادبیات ظریف پوشیده اما نهایتا به‌عنوان سرمایه داخلی اصلاحات و اعتدال محسوب شده است. نوع نگاه ظریف در مصاحبه افشاشده و رویکرد مصاحبه‌کنندگان و افشاکنندگان خود حکایت از صراحت این نگاه در اندیشه اعتدالیون دارد که خود را برای دوقطبی انتخابات 1400 آماده می‌کنند. امیدواریم این گروگان‌گیری به نفع ملت تمام شود و سیاست خارجی به خانه اصلی خود برگردد و از دست مدعیان دیپلماسی رها شود.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/242941/سرمقاله-صبح-نو--سیاست-داخلی،-گروگان-سیاست-خارجی
بستن   چاپ