ایرانیان جهان
نرخ بیکاری سوئد در اوج 24 سال اخیر
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 - 7:42:47 AM
ایرانیان جهان - ایسنا /شمار بیکاران سوئدی از نیم میلیون نفر نیز گذشت.
نرخ بیکاری در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه اسکاندیناوی یعنی سوئد افزایشی بوده است؛ به گونه ای که تا پایان 12 ماه منتهی به مارس، نرخ بیکاری با 2.9 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه ماه گذشته به 10. درصد رسیده است. این نرخ بیکاری که 0.4 درصد بالاتر از پیش بینی های قبلی بوده است بالاترین نرخ بیکاری 24 سال اخیر در این کشور محسوب می شود.
طی این مدت شمار افراد بیکار سوئدی با 160 هزار نفر افزایش به 495 هزار و 494 نفر رسیده و این در حالی است که با کاهش 109 هزار نفری شمار شاغلان، اکنون چهار میلیون و 946 هزار نفر در این کشور شاغل هستند.
در همین مدت نرخ مشارکت در بازار کار با 0.3 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 73.1 درصد رسیده و نرخ اشتغال با 0.2 درصد افزایش در سطح 68.4 درصد قرار گرفته است.
متوسط نرخ بیکاری سوئد در بازه زمانی 1980 تا 2020 معادل 7.22 درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده طی این مدت مربوط به ژوئن سال 1997 با 10.5 درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به ژوئیه 1989 با 1.3 درصد بوده است.
از سوی دیگر مرکز آمار هلند اعلام کرد که شمار بیکاران این کشور تا پایان ماه مارس با 14 هزار نفر افزایش به 326 هزار نفر رسید تا بدین ترتیب نرخ بیکاری با 0.1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به سطح 3.5 درصدی برسد که کمترین نرخ بیکاری این کشور در طول 11 ماه اخیر محسوب می‌شود.
 طی این مدت شمار شاغلان هلندی 11 هزار نفر بیشتر شده و به هشت میلیون و 886 هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت نیز که نسبت جمعیت شاغل در بازه سنی 15 تا 64 سال را اندازه می گیرد به 71.1 درصد کاهش پیدا کرده که 0.1 درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل بوده است.
متوسط نرخ بیکاری هلند در بازه زمانی 2003 تا 2020 معادل 5.18 درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به فوریه 2014 با 7.9 درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به مارس 2020 با 3.2 درصد بوده است.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/243210/نرخ-بیکاری-سوئد-در-اوج-24-سال-اخیر
بستن   چاپ