ایرانیان جهان
آنچه باید می‌شد و نشد...
جمعه 7 خرداد 1400 - 01:01:16
ایرانیان جهان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
طی دو ماه گذشتــه «آرمان ملی» در ٣ موضوع ِمشخص، «دغدغه‌های نخبگان»،«کنشگران سیاسی» و «مردم» حول محور قانون اساسی به بیان مطالب، گزارشات، گفت و گو ها و یادداشت‌هایی پیرامون دفاع از جمهوریت نظام ، مشارکت و رای مردم؛ پرهیز دادن شورای نگهبان از رفتار احتمالی جناحی و انتقاد از ورود و دخالت نیروهای نظامی در آرایش سیاسی انتخابات و کشور پرداخت که انتظار می‌رفت این فعالیت‌های رسانه‌ای باعث گردد تا آنچه مد نظر بود و باعث می‌شد تا شرایط جامعه از وضع موجود به سمت مطلوب حرکت کند حاصل آید. اما نه تنها این مهم حاصل نشد بلکه برخی رویکردهای بسته و محدود نگر برخی نهاده‌ای نظارتی باعث شد تا در تمامی این حوزه‌ها امر مطلوبی واقع نگردد. چنانکه با رد صلاحیت بسیاری از چهره‌هایی که جمععی از آنها از کارگزاران و مسئولان نظام بودند به عقیده برخی جمهوریت نظام در خطر قرار گرفت و به محاق رفت و با توجه به نارضایتی‌های جامعه که هنوز هم نگاه مثبت و موثری به صندئوق رای و نهاد انتخابات ندارد اگر هم قرار بود با حضور برخی کاندیداها و طرح برخی مباحث و برنامه‌ها حضور و مشارکتی قابل قبول در انتخابات حاصل گردد با رویکرد اخیر شورای نگهبان ماجرای مشارکت حداکثری نیز به نظر منتفی به نظر می‌رسد. بحث دیگر ماجرای پرهیز دادن شورای نگهبان از رفتارها و برخوردهای جناحی و سیاسی با کاندیاها بود که این مساله نیز با شکست روبرو شد. هر چند که مسئولان در شورای نگهبان به دفعات از عدم نگاه جناحی و سیاسی به انتخابات و کاندیداها گفتند اما رویکرد اخیر و رد صلاحیت کامل یک جناح و تایید کانیداهای جناح دیگر این مورد را نیز زیر سوال برد. نکته دیگر بحث انتقاد از ورود و دخالت نیروهای نظامی در آرایش سیاسی انتخابات و کشور بود که تاکید داشتیم با عنایت به فرمایشات حضرت امام مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست باز هم برخی نظامیان در انتخابات حاضر شدند تا مشخص شود این رویکرد نیز چندان موفقیت آمیز نبوده است. لذا با تمامی تلاش‌ها باید اذعان داشت آنچه باید می‌شد نشد و اکنون شرایط و آرایش صحنه انتخابات به این صورت در آمده و باید منتظر روزها و هفته‌های پیش‌رو و تحولات پیرامون انتخابات باشیم.
پرهیز از رفتارهای جناحی
در بحث دفاع از جمهوریت و مشارکت مردم «آرمان ملی» به مطالب مختلفی پرداخت. جایی که به لزوم رعایت مر قانون ، پر هیز از عملکرد جریانی و جناحی و صد البته قانون گذاری هشدار داد. ماجرای ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری موضوعی بود که روزنامه «آرمان‌ملی» در شماره‌های متعدد به کرات به آن پرداخت و با درج نظرات کارشناسان به این موضوع پرداخت که شورای نگهبان وظیفه قانونگذاری ندارد و صرفا باید به نظارت بپردازد و این نوع رویکردها در انتشار مصوبه برای شرایط رای دهندگان دخالت در امور تقنینی مجلس و یر سوال بردن تفکیک قوا است. مطالبی با تیترهایی همچون «شورا نگهبان یک جناح نباشد» یا مگر شورای نگهبان قانون گذاتر است». 
در این راستا به طور مثال نعمت احمدی حقوقدان و کیل‌ دادگستری به«آرمان ملی» گفت: نظر شورای نگهبان باید به صورت رسمی یا از طریق دبیر آن یا از طریق سخنگویش گفته شود، بنابراین هنوز نظرات آقای طحان‌نظیف را نمی‌توان گفته‌های رسمی شورای نگهبان تلقی کرد. بعید نیست این موضوع برای آزمون واکنش‌ها‌ی مردم باشد و به نوعی دماسنجی برای این موضوع است که بررسی شود تا کجا می‌توان پیش رفت. وی ادامه می‌دهد‌: قانون اساسی دو وظیفه در اختیار شورا گذاشته است. البته مصوبه اخیر هم که به شدت برای ریاست‌جمهوری ایجاد محدودیت کرده، قابل‌تامل است.. اینکه بعد از تایید‌صلاحیت‌ها نیز اعمال‌نظر کنید دیگر نظارت نیست؛ قضاوت است. قضاوت هم نیست، صدور رای و محدودیت و ممنوعیت است. بنابراین با این موضوع که آقای طحان گفته ممکن است عملا ریاست‌جمهوری به انتصابات تبدیل شود.»
تاکید بر مشارکت حداکثری
در داستان مشارکت حدا اکثری نیز «آرمان ملی» در شماره‌های مختلف بارها به لزوم تحقق این امر و انتخاباتی رقابتی اشاره کرده است. تحلیل انتخابات‌های مشارکتی مثل سال‌های 76، 80، 94 و 96 یا مشارکت‌های حداقلی مثل سال 90 و سال 98 مباحثی بود که می‌شد از آن نتیجه گرفت که هر زمان جامعه از شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود راضی باشد در انتخابات مشارکت می‌گند و هر زمان نیز این مهم تحقق نیابد مردم پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. در این مورد نیز «آرمان ملی» با تیترهایی همچون«مشارکت پایین مشکلی برای مشروعیت انتخابات ندارد!» یا حماسه 2 خرداد در 28 خرداد «تَکرار»می‌شود؟» به بحث مهم حضور مردم در پای صندوق‌های رای و مشارکت حداکثری پرداخته و با درج نظر کارشناسان در این خصوص اهمیت موضوع را خاطر نشان ساخته است. چنانکه نجفقلی حبیبی به«آرمان ملی» گفته است« رای مردم مهم است. پس مسئولان و متولیان امور باید کاری کنند که مردم با اشتیاق پای صندوق‌های رای بیایند. هیچ کسی حق ندارد کاری کند که مردم از صندوق‌های رای قهر کنند. تکلیف مردم نیز این نیست که قهر کنند بلکه تکلیف‌شان این است که محکم در انتخابات حاضر شوند و مطالبات خود را بخواهند.»
مساله سوم بحث حضور نظامی‌ها در انتخابات بود که «آرمان ملی» در گفت و گو با بسیاری از کارشناسان و صاجب‌نظران به مسائل ، مشکلات و مضرات ورود نظامی ها به عزصه امور سیاسی و اجرایی پرداخته بود و با تیترهایی همچون«گویا نظامی‌ها پاستور را رها نمی‌کنند» نظامی‌ها پشتیبان کدام کاندیدا؟» یا «سلام مجلس نظامی به سرداران» بحث حضور نظامی‌ها در انتخابات و امور سیاسی و اجرایبی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. جایی که برای نخستین بار 6 کاندیدای نظامی برای انتخابات ثبت نام کردند و از این حیث رکورد را شکستند اما در نهایت یکی از آنها یعنی محسن رضایی به رقابت‌های انتخاباتی راه یافت. گرچه کارشناسان مختلفی نیز از جریان‌ات و تفکرات مختلف سیاسی حضور نظامی ‌ها در انتخابات را با «آرمان ملی » به گفت و گو نشستند. چنانکه به عنوان مثال سردار صنیع خانی به«آرمان ملی»گفته بود « تجربه ثابت کرده که اقبال عمومی نسبت به نظامیان در انتخابات وجود ندارد. به خصوص افرادی که چندین بار در انتخابات شرکت کردند چند درصد از رای مردم را داشتند؟ از طرفی قاعدتا باید دید اینها در خود جامعه نظامی چه میران رای داشته‌اند.‌» یا محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا به«آرمان ملی» گفت:« ظامیان یک سبد رای ثابت رو به کاهش دارند.»‌ اما با این همه رویکردهای رسانه‌ای در خصوص عدم حضور نظامیان در انتخابات به سرانجام نرسید.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/250111/آنچه-باید-می‌شد-و-نشد
بستن   چاپ