ایرانیان جهان
یادداشت تصویری پنجاه و یکم
تهران، از روستایی کوچک تا کلان‌شهری مدرن
چهارشنبه 5 خرداد 1400 - 13:57:00
ایرانیان جهان - جهانشاه پاکزاد، طراح شهری: تهران برخلاف شهرهایی مانند اصفهان و شیراز، حتی پس از تبدیل به پایتخت، بیشتر یک روستای کوچک بود؛ پس از جنگ جهانی اول و شروع نوسازی کشورهای واقع در نوار سبز مقابله با کمونیسم، تقابل سنت و مدرنیته ایجاد شد که این مشکل تا امروز نیز ادامه دارد.

دریافت 49 MB

http://www.ilandnews.ir/fa/News/250418/تهران،-از-روستایی-کوچک-تا-کلان‌شهری-مدرن
بستن   چاپ