ایرانیان جهان
تجارت خارجی از عمق رکود خارج می‌شود؟
يکشنبه 9 خرداد 1400 - 05:01:17
ایرانیان جهان - خراسان /اگر چه تجارت خارجی ایران در سال گذشته تحت تاثیر عواملی نظیر تشدید تحریم، کاهش ذخایر ارزی و شیوع کرونا به کمترین رقم در دهه 90 رسید، با این حال، روند صادرات و واردات ماهانه از ابتدای سال 99 تاکنون مثبت بوده و این دو شاخص در پایان اردیبهشت 1400 به دو برابر فروردین سال گذشته رسیده است. 

ایرانیان جهان

(با اقتباس از گزارش فارس 7 خرداد 1400

http://www.ilandnews.ir/fa/News/250445/تجارت-خارجی-از-عمق-رکود-خارج-می‌شود؟
بستن   چاپ