ایرانیان جهان
بوستان باغ حکیم
يکشنبه 9 خرداد 1400 - 08:29:13
ایرانیان جهان - بوستان باغ حکیم با مساحت 3887 متر مربع یکی از بوستان های تازه تاسیس شهر تهران در منطقه 10 است. این بوستان در محله بریانک خیابان محمدیان واقع شده است.این فضا 4دهه متروکه بود، که براساس توافقات صورت گرفته با اداره آموزش و پرورش تهران، این باغ به شهرداری تهران واگذار شده و با تبدیل آن به بوستان سرانه فضای سبز منطقه را تا حدود زیادی افزایش داد.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1rn

ایرانیان جهان

بوستان باغ حکیم

ایرانیان جهان

بوستان باغ حکیم

ایرانیان جهان

بوستان باغ حکیم

ایرانیان جهان

بوستان باغ حکیم

http://www.ilandnews.ir/fa/News/250518/بوستان-باغ-حکیم
بستن   چاپ