ایرانیان جهان

آخرين مطالب

ایرج طهماسب و دیگر هیچ خواندنی ها

ایرج طهماسب و دیگر هیچ
  بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سعیده‭ ‬خدابخش‭: ‬ایرج‭ ‬طهماسب‭ ‬نام‭ ‬آشنایی‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬دیروز‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬است،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬بخواهیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نظر‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬نظر‭ ‬مخاطب‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌کنند‭ ‬باید‭ ‬نام‭ ‬بلند‭ ‬آوازه‭ ‬عالیجناب‭ ‬طهماسب‭ ‬نظرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬کند‭. ‬
طهماسب‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬و‭ ‬ری‭ ‬اکشنی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬گپ‭ ‬زدن‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬بخواهد‭ ‬عروسکی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شخصیتی‭ ‬برای‭ ‬تماشاگر‭ ‬بسازد‭ ‬خودش‭ ‬ارتباط‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬درستی‭ ‬با‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬کاراکترهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در"‭ ‬مهمونی"‭ ‬برای‭ ‬تماشاگر‭ ‬خلق‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بسته‭ ‬تلویزیونی‭ ‬صورت‭ ‬طهماسب‭ ‬را‭ ‬می‌بینیم‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬کاراکتر‭ ‬‮«‬بچه‮»‬‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬می‌یابیم‭ ‬که‭ ‬کارگردان‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬ارائه‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬برای‭ ‬پلتفروم‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬این‭ ‬سریال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬نخریده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬عاشق‭ ‬عروسک‭ ‬و‭ ‬دنیای‭ ‬کودکانه‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬بزرگسالی‭ ‬است‭. ‬عشقش‭ ‬به‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬‮«‬کلاه‭ ‬قرمزی‮»‬‭ ‬تا‭ ‬همین‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬‮«‬بچه‮»‬‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬دنیای‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بزرگسالان‭ ‬را‭ ‬می‌شناسد‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌کند،‭ ‬طهماسب‭ ‬می‌کوشد‭ ‬که‭ ‬بگوید‭ ‬دنیای‭ ‬کودکان‭ ‬همین‭ ‬دنیای‭ ‬امروز‭ ‬بزرگسالان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬می‌کوشیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بزرگسالان‭ ‬قدم‭ ‬برداریم‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬ته‭ ‬دلمان‭ ‬دوست‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کودکی‭ ‬زندگی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬می‌زنیم‭ ‬که‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بزرگسالان‭ ‬نشویم‭. ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬روانشناختی‭ ‬کاراکترهای‭ ‬عروسکی‭ ‬که‭ ‬طهماسب‭ ‬با‭ ‬همکارانش‭ ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬خلق‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬اجتماعی‭ ‬امروز‭ ‬بسیار‭ ‬پرفایده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پیام‭ ‬اخلاقی‭ ‬که‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬گاردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آدم‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬می‌تواند‭ ‬زهر‭ ‬تبلیغات‭ ‬گل‭ ‬درشت‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬محسنات‭ ‬یعنی‭ ‬‮«‬شناخت‭ ‬تماشاگر‮»‬‭ ‬یا‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬بگویم‭ ‬پا‭ ‬گذاشتن‭ ‬آقا‭ ‬مجری‭ ‬دوران‭ ‬کودکیه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬میانسالان‭ ‬و‭ ‬بچه‌ها‭ ‬دیروز‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬‮«‬کلاه‭ ‬قرمزی‮»‬‭ ‬فکر‭ ‬می‌کردیم‭ ‬عجب‭ ‬زوجی‭ ‬هستند‭ ‬طهماسب‭ ‬و‭ ‬‮«‬کلاه‭ ‬قرمزی‮»‬‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬همین‭ ‬حس‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬با‭ ‬آقای‭ ‬مجری‭ ‬دیروز‭ ‬داریم،‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬تعمق‭ ‬و‭ ‬تامل‭ ‬فقط‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬عاشق‭ ‬برمی‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬ایرج‭ ‬طهماسب؟‭ ‬در‭ ‬ستایش‭ ‬این‭ ‬چهره‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬مثبت‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بگوییم‭ ‬و‭ ‬بنویسیم‭ ‬گویا‌تر‭ ‬از‭ ‬ری‭ ‬اکشنی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بچه‌ها‭ ‬و‭ ‬بزرگسالان‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬دارند،‭ ‬او‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬محبوب‌ترین‭ ‬کاراکتر‭ ‬تلویزیونی‭ ‬توامان‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬بزرگسالان‭ ‬است‭. ‬پا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬عرصه‭ ‬که‭ ‬می‌گذارد‭ ‬می‌درخشد،‭ ‬تیتراژ‭ ‬می‌خواند‭ ‬تماشاگر‭ ‬لذت‭ ‬می‌برد‭ ‬بازی‭ ‬می‌کند‭ ‬تماشاگر‭ ‬هم‭ ‬سو‭ ‬می‌شود،‭ ‬پیام‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭... ‬چون‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬رد‭ ‬پایی‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬می‌بینیم‭ ‬و‭ ‬صرفا‭ ‬نگاه‭ ‬تعهدآمیز‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬وظیفه‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬نظرها‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌کند‭. ‬حالا‭ ‬هر‭ ‬کجا‭ ‬می‌شنویم‭ ‬‮«‬قربونت‭ ‬برم،‭ ‬تو‭ ‬رو‭ ‬خدا‮»‬‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬گوینده‭ ‬سر‭ ‬کج‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬ببینیم‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬می‌خواهد‭ ‬که‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬بچه‭ ‬مهمونی‮»‬‭ ‬حرف‭ ‬می‌زند‭. ‬بچه‭ ‬در‭ ‬‮«‬مهمونی‮»‬‭ ‬سرکش‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬سرکشی‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬چاشنی‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬بچگی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬هرگز‭ ‬اعتراضی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬والدین‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬فکر‭ ‬کنند‭ ‬بدآموزی‭ ‬برای‭ ‬فرزندانشان‭ ‬دارد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ندارد،‭ ‬بچه‭ ‬با‭ ‬بزرگترها‭ ‬در‭ ‬چالشی‭ ‬است‭ ‬مدام،که‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بی‌حد‭ ‬و‭ ‬حصر‭ ‬بزرگی‭ ‬خود‭ ‬بپذیرید‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬شیرینی‭ ‬معصومیت‭. ‬باید‭ ‬به‭ ‬امثال‭ ‬طهماسب‭ ‬و‭ ‬مرضیه‭ ‬برومند‭ ‬دستمریزاد‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬عشقی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬عروسک‌ها‭ ‬دارند‭ ‬برای‭ ‬لحظاتی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حجمه‭ ‬بی‌امان‭ ‬روزمره‭ ‬گی‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬پاک‭ ‬و‭ ‬معصوم‭ ‬کودکی‭ ‬ببرند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شوند‭ ‬برای‭ ‬لحظاتی‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬کوتاه‭ ‬پرت‭ ‬شویم‭ ‬به‭ ‬کودکی‌مان‭ ‬و‭ ‬فارغ‭ ‬شویم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬خبرهای‭ ‬بی‌رحم‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬درشت،‭ ‬پیش‭ ‬باد‭.....‬

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/317057/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

در جهان نما ،تا چشم کار می کند زیبایی است+ تصاویر

عبور از گذشته با تفاهم جمعی

از وین تا دوحه!

کشتار مهاجران آفریقایی توسط مرزبانان اسپانیایی!

آغاز اختصاص اراضی نزدیک به مسجدالاقصی به یهودیان

وزیر دادگستری: قیمت کالاها در تاریخ 31 اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است

سبز پوشی بازار بورس در پایان معاملات امروز

جهش قیمت طلا در راه است؟

میدل ایست نیوز از قول مقام قطری: دور جدید مذاکرات احیای برجام در قطر برگزار خواهد شد

مذاکره کننده ارشد امریکا امروز به قطر می رود، علی باقری فردا

ورود دولت برای جراحی اقتصادی لازم و ضروری بود

حضور هیات تجاری تاجیکستان در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

نهضت اشتغال‌زایی بنیاد برکت در مناطق محروم ادامه دارد

پورابراهیمی: کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع مشکلات مردم پای کار است

استاندار زنجان: تسهیلات تبصره 18 باید برای رسیدن به رشد اقتصادی باشد

تحقق تعهد اشتغالی دستگاه‌های اجرائی اردبیل رصد می‌شود

افزایش خودسرانه قیمت ها ممنوع است

توسعه خدمات به مشتریان خرد و بنگاه‌های اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود

دلیل تمام نارضایتی‌ها سقوط ارزش پول‌ملی است

پایانه‌های فروشگاهی طرح بزرگ نظام مالیاتی برای شفافیت اقتصاد کشور است

مطالبه میرسلیم از رییسی: چرا مدیران بازمانده از دولت روحانی را پاکسازی نمی کنید؟

سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها عدالت اقتصادی را افزایش می‌دهد/ لزوم نظارت جدی تعزیرات

پایانه‌های فروشگاهی طرح بزرگ نظام مالیاتی برای شفافیت اقتصاد است

بحران اقتصادی سریلانکا مردم را در خانه نگه داشت

گسترش ارتباط با کشورهای همسایه، منافع اقتصادی و سیاسی زیادی برای ایران به همراه دارد

جایزه 50 میلیونی دولت!

مهمترین چالش های اقتصادی ایران و راهکارهای کلیدی آنها/ قفل تورم با 4 کلید باز خواهد شد

درآمد حج از 150 میلیارد دلار عبور می‌کند

جزئیات آخرین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی غیرتورمی

افشای جزئیات اختلاس 730 میلیون دلاری در وزارت جهاد کشاورزی

75 درصد آمریکایی‌ها اوضاع اقتصادی کشورشان را بسیار بد می‌دانند

مناسب‌سازی 21 هزار متر از محدوده منطقه 13 تا انتهای مهرماه

نخستین جشنواره فرهنگی-هنری «مهاجر» برگزار می‌شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان: تشکیل تعاونی بهترین ساختار برای ساماندهی مناطق دارای ظرفیت گردشگری است

سرمقاله کیهان/ مذاکره در قطر نگاه تاکتیکی یا راهبردی؟

سرمقاله مردم سالاری/ اقتصاد بازار یا اقتصاد دولتی

ادامه اعتراضات و آشوب در آمریکا به سومین روز رسید

مقام ارشد اطلاعاتی اوکراین: پوتین 2 سال بیشتر زنده نیست

سیگنال دوحه به دلار تهران

رشد 61 درصدی معاملات اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای امسال

گزارش صداوسیما از وضعیت بازار گوشت، مرغ و تخم‌مرغ

شکاف 45 درصدی بین عرضه و تقاضای خودرو

بیت کوین همچنان در کانال 21 هزار دلاری

بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه در سال 1401

ماجرای سقف افزایش اجاره‌بها و ضمانت اجرای آن

تذکر سازمان هواپیمایی درباره افزایش قیمت بلیت

زمان ثبت‌نام مجدد نهضت ملی مسکن اعلام شد

انتشار خبر اختلاف بین فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل و موساد بر سر احیای برجام / گانتز، وزیر جنگ اسرائیل: این گفتگو‌ها باید پشت در‌های بسته بماند

ضرورت بازنگری در روش های نظارتی بازار/ تهیه زیرساخت اطلاعاتی راهکار کنترل قیمت ها است

فاطمی امین گام موثری برای ایجاد رقابت در صنایع برداشته است